Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Ontspanningspraktijk Beleef

Je leest op dit moment de privacyverklaring van ontspanningspraktijk Beleef. Beleef is een bedrijf gespecialiseerd in diverse manieren van ontspanning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan massages en voetreflex, maar ook aan producten met een ontspannende werking. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Beleef verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Beleef, neem dan gerust contact op!

info@ontspanningspraktijkbeleef.nl | 06 44 31 43 32 | Het Kwadrant 5 | 6666 AR | Heteren

Beleef is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Shannon de Winkel.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Beleef. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Beleef stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Beleef.

 1. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Beleef via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 1. Analytics

De website van Beleef verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je bezoek of de pagina’s die je bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de diensten van Beleef.

Ontvangers

De gegevens die Beleef ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Jouw e-mailadres en naam kunnen bij deze dienst staan opgeslagen.

 1. One.com

De e-mail van Beleef wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com. De website en back-ups van de website worden ook gehost bij One.com. Gegevens die jij achterlaat op de website van Beleef zijn op de servers van One.com opgeslagen.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Beleef, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en naam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@ontspanningspraktijkbeleef.nl.

 1. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Beleef via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.

 1. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens ook fysieke kopieën gemaakt via het intakeformulier dat we doornemen voorafgaand aan de eerste behandeling. Deze informatie is beschermd door de beveiliging van onze locatie.

De persoonsgegevens die door Beleef of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij Beleef vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Beleef. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

 1. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Beleef. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

 1. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Beleef opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Beleef al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 1. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Beleef vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 1. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Beleef niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

 1. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Beleef jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@ontspanningspraktijkbeleef.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Beleef verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Beleef via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact op te nemen en de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Beleef de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Beleef met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Beleef behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Beleef dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Beleef te beschermen.

Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@ontspanningspraktijkbeleef.nl | 06 44 31 43 32 | Het Kwadrant 5 | 6666 AR | Heteren

Beleef is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Shannon de Winkel.